یو اس دی کوین با نماد USDC یک استیبل کوین کاملاً وابسته به دلار آمریکا است. این کوین برگرفته از اتریوم و محصول فکری یک پروژه متن باز است که با همکاری سیرکل (Circle) و کوین بیس (Coinbase) راه اندازی شده است. 

 

بازه ۷ روزه

USDC توسط موسسات مالی قانونی و دارای مجوز صادر می شود که قیمت آن را معادل با ارز دلار برقرار می سازند. صادرکنندگان موظف اند مقادیر ذخیره ارز خود را بطور مکرر گزارش دهند. شرکت Grant Thornton LLP هر ماه گزارشی را در مورد این ذخایر صادر می کند.

بالا