کاردانو؛ توسعه‌یافته‌ترین رمزارز در سال ۲۰۲۱

۰۰:۲۸
۱۳۷ ۰ ۰ دیدگاه

طبق داده‌های ارائه شده توسط وبسایت تحلیل آن چین Santiment، از میان 20 پروژه‌ برتر ارز دیجیتال، کاردانو، کوساما و پولکادات بیشترین فعالیت توسعه را در گیت هاب در سال 2021 داشته اند. در واقع، کاردانو در طول یک سال اخیر کمی بیشتر از کوساما و پولکادات در زمینه توسعه فعالیت داشته است. از آنجایی که فعالیت‌های توسعه‌ای می‌تواند نشان‌دهنده میزان تعهد یک پروژه به نقشه راه خود در بلندمدت باشد، در نتیجه برای پیش‌بینی ارزش بازار آن در بلندمدت نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهی برای این ویدئو منتشر نشده
userPic
در پاسخ به دیدگاه #
بالا