چین لینک (Chainlink) شبکه اوراکل غیرمتمرکزی است که هدف آن اتصال قراردادهای هوشمند با اطلاعات دنیای واقعی است. چین لینک توسط سرگئی نازاروف (Sergey Nazarov) و استیو الیس (Steve Ellis) ایجاد شد.

چین لینک در سپتامبر 2017 به عرضه اولیه کوین پرداخت و در مجموع 32 میلیون دلار جمع آوری کرد. در حال حاضر عرضه  کل (Total Supply) توکن لینک 1 میلیارد دلار می باشد.

بازه ۷ روزه

توکن لینک

 لینک، ارز دیجیتال بومی شبکه اوراکل غیر متمرکز چین لینک است که از آن برای پرداخت به اپراتورهای نود استفاده می شود. از آنجایی که شبکه چین لینک دارای سیستم شهرت (reputation) است، ارائه دهندگان نود که مقدار زیادی لینک در اختیار دارند می توانند با قراردادهای بزرگتر پاداش بگیرند؛ در حالی که عدم ارائه اطلاعات صحیح منجر به کاهش مقدار توکن آنها می شود.

 لینک به عنوان توکن ERC20 شناخته می شود و مبتنی بر اتریوم ساخته شده است. با این حال از استاندارد جدید ERC223 هم استفاده می کند که اجازه می دهد توکن ها توسط قراردادها در یک تراکنش ساده دریافت و پردازش شوند. به دنبال عرضه اولیه کوین در سال 2017، 32 درصد از توکن های لینک برای ایجاد انگیزه در اکوسیستم به اپراتورهای نود ارسال شد و 30 درصد دیگر در چین لینک برای توسعه باقی ماند (35 درصد هم به صورت عمومی فروخته شد).

اوراکل چیست؟

چین لینک پلتفرمی است که به دنبال ایجاد پلی در شکاف موجود میان قراردادهای هوشمند مبتنی بر فناوری بلاک چین و برنامه های دنیای واقعی است. از آنجا که بلاک چین ها نمی توانند به داده های خارج از شبکه خود دسترسی یابند، اوراکل ها (یک ابزار Defi) به عنوان داده های فید در قراردادهای هوشمند عمل می کنند. در مورد چین لینک، اوراکل ها به شبکه اتریوم متصل هستند. اوراکل ها داده های خارجی (به عنوان مثال دما، آب و هوا) از پیش تعریف شده ای ارائه می دهند که تحقق شرایط آن باعث اجرای قراردادهای هوشمند می شود.

 کاربران شبکه چین لینک از طریق دریافت پاداش متقاعد می شوند که با دسترسی به داده های  فید خارجی مانند اطلاعات API، قراردادهای هوشمند ارائه دهند. کاربران برای دسترسی به داده های غیر زنجیره ای، می توانند قرارداد درخواست کننده را به شبکه چین لینک ارسال کنند. این قراردادها از طریق اوراکل های مناسب با قرارداد درخواست کننده تطبیق داده می شوند. قراردادها شامل قرارداد شهرت، قرارداد تطبیق سفارش و قرارداد کل هستند. قرارداد کل، داده های اوراکل های انتخاب شده را جمع آوری می کند تا دقیق ترین نتیجه را پیدا کند.

بالا